Terma dan Polisi


Website

Penerimaan Terma dan Syarat

Penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada penerimaan anda terhadap terma penggunaan. Anda akan dianggap telah menerima terma penggunaan ini dengan menggunakan laman web ini, tanpa jika anda telah mendaftar menjadi ahli sama ada secara berbayar atau tidak. Kami mungkin mengubah terma penggunaan ini pada bila-bila masa. Setiap pindaan yang dilakukan akan disiarkan di laman web. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa anda sentiasa menyemak terma penggunaan. Jika anda tidak bersetuju dengan terma penggunaan ini anda tidak boleh menggunakan laman web ini.

Perjanjian Penggunaan

Terma Penggunaan ini merupakan perjanjian antara anda bersama syarikat Future Technologies berkenaan dengan penggunaan perkhidmatan laman web ini oleh anda.

Keahlian

Kelayakan

Anda mesti berumur  18 tahun  dan keatas untuk mendaftar sebagai ahli Letsnikah.com atau ingin menggunakan laman web ini. Dengan menggunakan laman ini, anda mengakui, berjanji  melaksana dan memberi jaminan bahawa anda mempunyai hak, kuasa dan keupayaan untuk mematuhi semua terma dan syarat penggunaan.

Perjanjian Kontrak Pakej Keahlian

Anda dikira telah bersetuju dengan kontrak dan syarat-syarat syarikat jika anda telah mendaftar sebagai ahli Letsnikah.com samaada secara berbayar atau secara percuma. Anda boleh menaik taraf pakej keahlian anda. Anda akan dikehendaki untuk memilih ciri-ciri dan syarat-syarat pakej tertentu dan pilih kaedah pembayaran. Dengan klik pada butang “Buat Pembayaran” dalam langkah terakhir menaik taraf proses, anda dikira bersetuju dengan setiap tawaran pakej yang diberikan.

Ahli Letsnikah.com

  1. a) Kami menyediakan keahlian secara percuma tetapi dengan akses yang terhad. Untuk mengakses ciri-ciri tambahan, anda mesti menjadi ahli yang membayar kepada perkhidmatan tersebut. Oleh itu, penggunaan ciri-ciri tambahan adalah tertakluk kepada pembayaran pakej yang berkaitan.
  2. b) Anda mengakui dan bersetuju bahawa untuk melindungi pengguna laman web ini, anda tidak boleh memohon atau menjadi ahli sekiranya anda telah disabitkan atas suatu kesalahan yang menyalahi undang-undang. Dengan memohon untuk keahlian anda menjamin dan menyatakan kepada kami bahawa anda tidak pernah disabitkan atas kesalahan yang menyalahi undang-undang.
  3. c) Anda mengakui bahawa pada masa ini, pihak syarikat tidak akan menjalankan pemeriksaan latar belakang secara rutin, mengesahkan maklumat yang diberikan atau menjalankan pemeriksaan jenayah ahlinya. Pihak syarikat mempunyai hak untuk menjalankan siasatan dan pemeriksaan latar belakang pada semua ahli, untuk mengesahkan bahawa anda tidak melanggar mana-mana jaminan dan untuk menentukan sama ada terdapat maklumat palsu pada bila-bila masa sahaja. Anda bersetuju untuk membenarkan pihak syarikat menjalankan siasatan dan pihak syarikat berhak untuk menolak dan / atau menamatkan keahlian anda jika anda melanggar sebarang jaminan atau terbukti maklumat anda adalah palsu.

Pelan Langganan dan Bayaran

Pelan langganan berada pada halaman pakej keahlian. Pelan langganan dan keahlian tertakluk kepada perubahan yang akan dimaklumkan pada laman web kami. Anda mengakui bahawa mungkin ada percanggahan berhubung dengan yuran langganan antara bidang kuasa, yang percanggahan mencerminkan kos terpakai kepada bidang kuasa tertentu dan syarat-syarat komersil lain yang berkaitan dengan bidang kuasa itu.

Tempoh Percubaan dan Promosi

Mana-mana pakej percuma atau promosi lain yang menyediakan akses percuma mesti digunakan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Anda mesti membatalkan langganan anda dengan pakej berbayar sebelum akhir tempoh percubaan, jika tidak, anda bersetuju untuk membayar untuk pakej berbayar pada dan dari tarikh tamat perbicaraan.

Pembayaran

  1. a) Walaupun perkhidmatan tertentu boleh didapati secara percuma, anda mengakui bahawa perkhidmatan berbayar hanya disediakan kepada ahli dengan langganan yang sah atau sebaliknya apabila dibayar bayaran. Langganan boleh dibeli pada harga, bagi tempoh dan dengan kaedah pembayaran yang dinyatakan di halaman pakej keahlian. Harga yang dinyatakan dalam mata wang yang ditunjukkan pada halaman pakej keahlian dan termasuk semua cukai yang dikenakan kecuali dinyatakan sebaliknya.
  2. b) Kami boleh pada bila-bila masa mengubah pakej harga untuk langganan. Kadar baru ini akan berfungsi selepas kami menyiarkan butiran harga baru kami di laman web ini.
  3. c) Sekiranya aktiviti pembayaran disyaki mencurigakan, kami berhak untuk sementara atau tetap menggantung pembayaran melalui kad kredit anda dan / atau menghubungi anda, bank anda atau mana-mana pihak ketiga lain yang berkaitan dengan melaporkan aktiviti luar biasa dan / atau mendapatkan maklumat tambahan.
  4. d) Pembayaran adalah melalui senang pay. Klik link http://guide.senangpay.my untuk mengetahui mengenainya dengan lebih lanjut.

Keselamatan Kata Laluan

Sebagai sebahagian daripada proses pendaftaran ahli, anda akan diminta untuk memilih kata laluan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memilih kata laluan yang tidak mudah diteka dan menyimpan kata laluan anda dengan selamat, dan bersetuju untuk tidak memindahkan atau menjual semula penggunaan atau akses ke laman web kepada  pihak ketiga. Jika anda rasakan akaun anda tidak lagi selamat, anda mesti segera memaklumkan kepada kami atau anda mesti segera menukar kata laluan anda dengan mengemas kini maklumat akaun anda.

Pengesahan Pengenalan

Kami boleh dari semasa ke semasa meminta  bentuk pengenalan untuk mengesahkan:

(a) identiti anda;

(b) maklumat yang diberikan oleh anda;

(c) maklumat pembayaran atau bil anda; dan / atau

(d) pematuhan anda dengan terma penggunaan ini.

Pembayaran

Dalam apa jua keadaan, anda mesti memberikan maklumat semasa, lengkap dan tepat bagi membolehkan yuran yang akan dikenakan dengan betul, di mana maklumat harus kerap dikemaskini.

Syarat Penggunaan Perkhidmatan Pembayaran

Apabila menggunakan perkhidmatan pembayaran pihak ketiga, anda mesti menerima dan mematuhi terma dan syarat-syarat perkhidmatan pembayaran.

Syarat Keahlian Pakej Silver dan Pakej Gold

Sila ambil perhatian bahawa pelanggan berbayar dibahagikan kepada ahli Silver dan ahli Gold, Hanya pakej ini,anda akan mendapat akses tambahan seperti menghantar dan membaca mesej, melihat profil, pos video, akses wall dan lain- lain seperti yang dinyatakan pada setiap pakej.

Risiko

Anda mengakui bahawa penggunaan perkhidmatan tersebut dan laman web ini adalah atas risiko anda sendiri.

Maklumat Tepat

Anda mengakui  dan berjanji bahawa maklumat dan gambar yang anda berikan kepada perkhidmatan, laman web dan syarikat adalah tepat dalam semua hal, tidak melanggar perjanjian ini dan tidak berbahaya kepada ahli lain walau dalam apa jua cara.

Anda tidak boleh menghantar atau menyiarkan di laman web kami, sebarang imej yang mengandungi unsur lucah, ugutan,unsur-unsur negatif dan yang melanggar  undang –undang agama Islam dan negara.

a)Maklumat Tidak Sulit

Anda bersetuju bahawa apa-apa bahan atau maklumat yang diberikan oleh anda, kecuali dan melainkan bagi apa-apa Maklumat Peribadi (yang mungkin termasuk nama penuh, alamat pos, nombor telefon dan lain-lain), penggunaannya dikawal oleh dasar privasi kami, akan dianggap sebagai tidak sulit dan tidak dimiliki dan kami mungkin menggunakan bahan atau maklumat tersebut tanpa sekatan. Khususnya, anda bersetuju kepada pihak syarikat menggunakan bahan atau maklumat tersebut (termasuk sebarang maklumat profil, gambar, video atau rakaman audio) untuk menyalin profil anda ke mana-mana satu laman web lain yang berkaitan yang dimiliki dan dikendalikan oleh pihak syarikat. Anda mengakui bahawa apa-apa bahan atau maklumat yang diberikan oleh anda akan disediakan untuk ahli-ahli lain.

b)Akses Maklumat Pengguna Luar  Negara

Apa-apa maklumat profil yang anda berikan kepada kami adalah secara umum boleh dilihat pada profil anda, tanpa mengira lokasi penonton. Dengan mewujudkan profil anda mengakui bahawa penerima di luar negara akan dapat melihat profil anda. Anda bersetuju dengan pemindahan maklumat yang diberikan oleh kepada ahli-ahli yang tinggal di negara-negara selain daripada negara tempat tinggal anda.

 Hakcipta

Anda bersetuju bahawa semua hak cipta yang wujud mengenai apa-apa bahan atau maklumat yang diberikan oleh anda kepada pihak syarikat adalah hak milik syarikat untuk digunakan dalam skop terma penggunaan ini. Anda tidak akan menyiarkan, menghantar atau memberikan apa-apa bahan atau maklumat milik entiti lain dan anda menjamin bahawa semua bahan dan maklumat yang diberikan tidak diperoleh daripada mana-mana pihak ketiga.

 Ancaman Virus

Anda mesti mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan proses anda mengakses laman web, tidak mendedahkan anda kepada risiko virus dan sebarang bentuk gangguan yang boleh merosakkan sistem komputer anda sendiri. Untuk mengelakkan keraguan, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang gangguan atau kerosakan kepada sistem komputer anda yang timbul akibat penggunaan ke  atas perkhidmatan, laman web atau mana-mana laman web yang dipautkan.

 Maklumat Profil

(a) Anda bertanggungjawab sepenuhnya bagi setiap kandungan profil anda, mesej, video dan audio rakaman dan bahan-bahan lain yang anda boleh memuat naik kepada perkhidmatan atau menghantar kepada ahli-ahli lain.

(b) Anda bersetuju bahawa anda tidak akan memuat naik pada profil anda atau laman web kandungan yang berunsur:

  1. i) kesat, lucah, tidak senonoh, menyakitkan hati, bersifat seksual, mengancam, mengganggu, perkauman, tidak betul atau tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan mengikut budi bicara kami; atau
  2. ii) menggambarkan, menerangkan, mengenal pasti atau merujuk kepada yang bukan diri sendiri.

Interaksi dengan Ahli

Anda  bertanggungjawab sepenuhnya terhadap interaksi anda dengan ahli-ahli lain.

Akujanji

Anda mengakui dan berjanji bahawa:

(a) anda tidak akan mendedahkan apa-apa maklumat yang diberikan kepada anda melalui perkhidmatan yang digunakan kepada sesiapa sahaja tanpa mendapat keizinan daripada orang  yang memberikan maklumat kepada anda;

(b) anda tidak akan menggunakan perkhidmatan ini untuk melibatkan diri dalam sebarang bentuk gangguan atau kelakuan yang menyakitkan hati, termasuk yang berunsur  seksual dan / atau perkauman, menghina, mengancam, kesat, lucah, mengganggu, memfitnah, fitnah, bahan fitnah atau sesuatu yang tidak menyenangkan , dan tidak ada apa-apa bahan yang menyalahi undang-undang atau tidak sah, atau apa-apa bahan yang menyalahi atau melanggar hak-hak pihak lain (termasuk, hak harta intelektual dan hak privasi);

(c) anda tidak akan menggunakan perkhidmatan ini untuk melibatkan diri dalam kumpulan aktiviti seksual atau untuk mendapatkan kenalan untuk tujuan pertemuan luar nikah, meminta atau melibatkan diri dalam pelacuran atau apa-apa aktiviti lain yang mungkin menyalahi undang-undang negara dan agama Islam

(d) anda tidak akan menyamar orang lain atau memberi gambaran yang salah mengenai anda atau mengelirukan dalam apa-apa cara;

(e) anda tidak akan mengumpul alamat emel atau maklumat perhubungan yang lain dari pengguna lain daripada perkhidmatan ini secara elektronik atau menggunakan perkhidmatan untuk menghantar “spam”, surat berantai, mel sampah, dan sebagainya .

(f) anda tidak akan menggunakan perkhidmatan atau laman web untuk sebarang  tujuan komersial yang tidak dibenarkan dan tanpa keizinan;

(g) anda tidak akan mendapatkan atau cuba untuk mendapatkan sebarang  wang, akaun bank atau butiran kad kredit atau maklumat kewangan sulit daripada mana-mana ahli atau pengguna lain.

(h) anda tidak akan menghantar wang atau memberikan maklumat kewangan kepada mana-mana orang yang dikenali  melalui laman web. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian (kewangan atau sebaliknya) yang dialami oleh anda akibat daripada tingkah laku ini. Anda bersetuju untuk melaporkan kepada  pihak Letsnikah.com dan pihak berkuasa jika ada pihak yang cuba untuk mendapatkan wang atau mendapatkan maklumat kewangan.

(i) anda tidak akan mendapatkan atau cuba untuk mendapatkan kata laluan daripada ahli-ahli lain;

(J) anda tidak akan menggunakan perkhidmatan ini untuk mengedar, mempromosi atau menerbitkan apa-apa bahan yang mengandungi sebarang  permintaan untuk dana, pengiklanan atau permintaan untuk barang atau perkhidmatan;

(k) anda tidak akan mengganggu orang lain dengan terus cuba untuk berkomunikasi dengan seseorang yang telah jelas meminta anda untuk berhenti komunikasi;

(l) anda tidak akan menghantar atau menyiarkan bahan yang mengandungi virus atau kod komputer, fail atau program yang direka untuk mengehadkan atau memusnahkan fungsi perisian atau perkakasan komputer;

(m) anda tidak akan menggunakan bots bukan manusia atau automatik untuk melog masuk ke perkhidmatan;

(n) apabila berkomunikasi dengan kakitangan perkhidmatan pelanggan kami melalui telefon atau dengan cara lain, anda tidak akan menggunakan unsur yang  kesat, lucah, tidak senonoh, menyakitkan hati, bersifat seksual, mengancam, mengganggu atau perkauman . Anda bersetuju bahawa, sekiranya anda terlibat dalam kelakuan tidak senonoh, kami berhak untuk segera menamatkan keahlian anda dan anda tidak akan layak untuk mendapat bayaran balik.

(o) Semua ahli laman web kami dikehendaki untuk berumur  18 tahun dan ke atas. Syarikat kami tidak akan bertoleransi  terhadap sebarang percubaan oleh mana-mana ahli untuk melibatkan diri sebarang bentuk jenayah siber, komunikasi seksual, atau hubungan seks dengan mana-mana orang yang di bawah umur. Apabila diberitahu tentang sebarang komunikasi menyalahi undang-undang atau sesuatu yang  tidak sesuai , pengguna perlu melaporkan kepada pihak berkuasa dan pihak Letsnikah.com.

Penggunaan Data

Anda mengakui dan bersetuju bahawa syarikat boleh:

(a) menghasilkan semula, menggunakan, menyalin, menjalankan, memaparkan, mengedar dan mengeksploitasi bahan, maklumat atau kandungan;

(b) menyediakan kerja terbitan, atau memasukkan ke dalam kerja-kerja lain dan media lain, bahan, maklumat dan kandungan; dan

(c) lesen lain hak-hak yang sama diberikan kepada pihak syarikat dalam (a) dan (b) di atas, dan anda bersetuju dengan mana-mana dan semua penggunaan yang demikian, termasuk, tanpa had, untuk sebarang tujuan promosi atau komersial.

 

Maklumat

Pemantauan Maklumat

Kami mempunyai hak untuk memantau semua profil, mesej, chat, video dan rakaman audio untuk memastikan bahawa mereka mematuhi keperluan terma penggunaan. Untuk memastikan kami memberikan tahap perkhidmatan yang tinggi dan persekitaran dalam talian yang paling selamat kepada pelanggan kami, ia melibatkan satu atau lebih pihak ketiga untuk menyediakan fungsi keselamatan online bagi pelanggan kami. Menyediakan jaminan ini memerlukan pengumpulan data bukan peribadi tertentu daripada komputer anda atau peranti lain yang mana anda menyambung ke laman web kami. Anda dengan jelas mengakui dan bersetuju untuk koleksi kami, sama ada secara langsung atau oleh pembekal keselamatan pihak ketiga, data bukan peribadi tertentu yang digunakan semata-mata untuk memastikan persekitaran dalam talian yang selamat dan selamat untuk anda. Langkah ini supaya ia mencapai piawaian perlindungan data dan privasi tertinggi.

Keselamatan Maklumat

Tiada penghantaran data melalui internet boleh dijamin sebagai selamat sepenuhnya. Walaupun kami berusaha untuk melindungi maklumat itu, kami tidak menjamin dan tidak dapat memastikan keselamatan sebarang maklumat yang anda hantar kepada kami. Oleh itu, sebarang maklumat yang anda hantar kepada kami dihantar atas risiko anda sendiri. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja kami menerima penghantaran anda, kami akan mengambil langkah-langkah munasabah untuk menjaga keselamatan maklumat tersebut.

Tujuan Pemasaran

Anda bersetuju jika pihak syarikat menggunakan data untuk tujuan pemasaran.

 Komunikasi

Syarikat mempunyai hak untuk menghantar emel kepada anda mengenai perubahan atau penambahan kepada perkhidmatan ini, atau mana-mana produk dan perkhidmatan syarikat dan perniagaan gabungannya.

 Hakcipta

Hakcipta dalam perkhidmatan dan laman web (termasuk teks, grafik, logo, ikon, rakaman dan perisian bunyi) dimiliki atau dilesenkan oleh syarikat. Anda tidak dibenarkan sama sekali:

(a) mengeluarkan semula, menyimpan, mengedar, mencetak, memaparkan, melaksanakan, menyiarkan atau membuat kerja terbitan daripada mana-mana bahagian perkhidmatan atau laman web; atau

(b) Komersilkan apa-apa maklumat, produk atau perkhidmatan yang diperolehi dari mana-mana bahagian perkhidmatan atau laman web; tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu.

Polisi Peribadi

Pihak syarikat berjanji untuk mematuhi syarat-syarat dasar privasi kami yang terletak di laman web dan pihak syarikat boleh meminda dari semasa ke semasa untuk mematuhi undang-undang dan operasi syarikat.

Penjualan Website dan Perkhidmatan

Anda bersetuju dan membenarkan, sekiranya syarikat menjual laman web, perkhidmatan atau perniagaan (atau sebahagian daripada perkhidmatan) atau terdapat perubahan dalam kawalan syarikat, Syarikat boleh mendedahkan, menyerahkan atau memindahkan maklumat peribadi, maklumat sensitif dan apa-apa maklumat lain yang anda hantar di laman web atau perkhidmatan (termasuk gambar-gambar dan profil awam anda) kepada pembeli atau entiti kawalan baru atau individu, bagi maksud menyediakan perkhidmatan dan pemasaran langsung kepada anda. Anda mengakui dan bersetuju bahawa pembeli baru atau entiti kawalan baru atau individu boleh terletak di sebuah negara selain daripada negara tempat tinggal anda, dan anda bersetuju dengan pemindahan maklumat peribadi ke negara selain daripada negara tempat tinggal anda.

Tangungan Kerugian

Pihak syarikat tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian atau kerosakan, walau apa pun sebabnya (termasuk kecuaian), sama ada secara langsung atau tidak langsung yang dialami berkaitan dengan penggunaan laman web ini atau mana-mana laman web yang dipautkan.

Amaran Khusus

Anda bersetuju untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga apabila berkomunikasi dengan pengguna lain, terutamanya jika anda membuat keputusan untuk bertemu secara peribadi. Di samping itu, anda bersetuju untuk mengkaji tips dan tatacara proses keselamatan kami sebelum menggunakan perkhidmatan ini.

 

Perjanjian Keahlian

Perjanjian ini akan terus berkuat kuasa sepenuhnya sepanjang anda menjadi ahli  dan berdaftar dengan Letsnikah.com sama ada secara percuma atau berbayar.

 

Penamatan Keahlian

Anda boleh menamatkan keahlian anda pada bila-bila masa, untuk sebarang sebab, berkuat kuasa serta-merta setelah pihak syarikat menerima notis bertulis daripada anda. Notis penamatan boleh diserahkan melalui email syarikat. Anda tidak layak untuk mendapat bayaran balik yuran keahlian berikutan penamatan keahlian.

Penamatan dan Pergantungan Penggunaan Laman Web Terhadap Ahli

Pihak syarikat berkuasa atas budi bicara kami untuk menyekat, menamatkan atau menggantung akses anda kepada semua atau sebahagian perkhidmatan pada bila-bila masa, dengan notis  atau tanpa notis, untuk sebarang sebab, tanpa had,atas  sebarang aktiviti penipuan, kesat, sama ada menyalahi undang-undang atau tidak.

Pindaan

Kami berhak untuk meminda terma penggunaan ini dari semasa ke semasa. Pindaan akan berkuat kuasa serta-merta selepas pemberitahuan di laman web. Anda dikira bersetuju dengan segala terma penggunaan sepanjang anda menggunakan perkhidmatan ini.


SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

×
CREATE ACCOUNT ALREADY HAVE AN ACCOUNT?

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up